Potrjena SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2021 - 2027

Z veseljem Vas obveščamo, da je Strategija lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh za programsko obdobje 2021 – 2027 bila dne 7. 2. 2024 potrjena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Strategija lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh prinaša območju slabih 2,2 miljiona evrov za izvajanje projektov, ki se bodo uresničevala preko naslednjih ukrepov:

  •  Spodbujanje podjetništva, (eko)kmetovanja, (eko)turizma za razvoj in trženje lokalnih potencialov;
  •  Izboljšanje dostopa do storitev in oživitev javnih večnamenskih površin;
  •  Ohranjanje in razvoj kulturne dediščine in narave ter okoljske in podnebne rešitve;
  •  Izboljšanje socialne vključenosti in kakovosti življenja podeželskega prebivalstva.

 

Na podlagi pridobljene odločbe je LAS Pri dobrih ljudeh upravičen do skupne podpore za izvajanje projektov vključno z dejavnostmi sodelovanja in njihovo pripravo:

  • do največ 1.201.167,10 EUR iz sklada EKSRP, od tega zneska do največ 117.967,64 EUR za projekte sodelovanja in
  • do največ 979.867,84 EUR iz sklada ESRR.

 

Ob prejemu odločbe se vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh zahvaljuje vsem deležnikom, ki ste sodelovali pri pripravi SLR, veselimo pa se nadaljnjih uspešnih sodelovanj in izvajanja projektov za skupen razvoj našega območja.

 

 

 

 

 

Pripeti dokumenti