Potrjen predlog SLR LAS Pri dobrih ljudeh

Dne 19. 7. 2023 je bila sklicana 40. (korespondenčna) seja upravnega odbora LAS Pri dobrih ljudeh. Člani so tako prejeli predlog Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh za obdobje 2021 – 2027, ki ga je bilo potrebno potrditi do 24. 7. 2023. Izmed 12 članov je 9 članov glasovalo pravočasno ter tako s sklepom potrdilo predlog Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh in jo dalo v potrditev skupščini.

Korespondenčna seja skupščine je bila sklicana 24. 7. 2023 z rokom glasovanja do ponedeljka, 31. 7. 2023. Člani skupščine so v potrditev prejeli predlog Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh za obdobje 2021 – 2027 ter Aneks št. 2 k Pogodbi o nalogah vodilnega partnerja pri lokalnem partnerstvu. Izmed 32 članov skupščine je glasovnico pravočasno poslalo 23 članov (10 članov iz javnega sektorja, 6 članov iz ekonomskega sektorja ter 7 članov iz socialnega sektorja) ter s tem potrdila osnutek Strategije lokalnega razvoja, ki je bila še isti dan posredovana medresorski delovni skupini CLLD.